Vítejte na stránkách Obecní knihovny Březina

Právě jste navštívili internetovou prezentaci Obecní knihovny Březina. V roce 1929 vznikla po spojení knihoven obcí Březina a Proseč jednotná knihovna, kterou až do roku 1931 vedl Josef Nevoral, pozdější náměstek starosty obce, poté knihovnu převzal Emil Ševčík. Před vznikem obecních knihoven byla k dispozici jen žákovská knihovna na zdejší škole a farní knihovna ve Křtinách. Nový impuls pro naši knihovnu byl příchod knihovnice Damaris Pospíšilové, které knihovnu vedla od konce roku 2010 do dubna 2016, kdy vedení knihovny převzala paní Martina Poláková. Cílem těchto stránek je informovat vás o dění v naši knihovně. Věříme, že vám poskytnou základní informace o činnosti, novinkách a všem dalším co pro Vás v budoucnu přichystáme. Knihovna je umístěna v přízemí budovy Obecního úřadu.

 

Ráda bych se na vás obrátila s prosbou. Chci, aby se činnost knihovny zaměřovala na potřeby návštěvníků knihovny i celé obce a proto bych uvítala podněty a nápady na přednášky nebo knihy, které vás zajímají. Tyto podněty můžete psát na mail knihovna@obec-brezina.cz nebo mi je můžete sdělit osobně v knihovně, každé úterý od 16.00 do 20.00 hod. Za každou připomínku budu moc ráda.

 

Naše knihovna

  • v naší knihovně se nevybírají žádné poplatky, půjčování knih i používání internetu je zdarma
  • jednou ze služeb je roznáška knih pro starší čtenáře nebo čtenáře se zdravotními problémy
  • v naší knihovně se můžete vypůjčit také společenské hry od společností MINDOK, ALBI a GRANNA
  • součástí naší nabídky je i možnost vypůjčit si časopisy, které knihovna pravidelně odebírá
  • 4x ročně dostáváme soubor knih z výměnného fondu ze střediskové knihovny v Modřicích
  • v roce 2015 jsme získali 2. místo v soutěži "Knihovna jinak" a ocenění Jihomoravská knihovna roku
 
 
Martina Poláková, knihovnice
Telefon: +420 774 763 741

Novinky, pozvánky, akce

Sousedské ochutnávání 2017

23.05.2017 11:06
V sobotu 20. května 2017 proběhl druhý ročník Sousedského ochutnávání. I když nám počasí moc nepřálo sešel se dostatek dobrého jídla i příjemných lidí. Děti si v dílničce, pod vedením Vlaďky Dudové, vyrobily krásné větrníky, dospělí si u dobrého jídla popovídali a noví občané naší obce, kteří...

Noc s Andersenem

03.04.2017 15:10
V pátek 31.3 navečer vypukla Noc s Andersenem ročník 2017, tentokrát se Čtyřlístkem. Dětí bylo jako smetí, proto jsme je rozdělili do skupin, každá měla svého vedoucího a tak se cestu kolem světa se Čtyřlístkem a honbou za úkoly a odměnou vydali Fifinka, Myšpulín, Bobík, Pinďa i kovbojka se šejkem...

Návštěva dětí v obecní knihovně

13.03.2017 17:31
Ve čtvrtek 9. března navštívily obecní knihovnu děti z první a druhé třídy základní školy i s doprovodem paní ředitelky Závadové a paní učitelky Boháčkové . Přišly v hojném počtu, takže zaplnily celou místnost. Na začátku se dozvěděly o chodu naší knihovny a pak pro ně byl připraven program...

O březinském vápenictví

13.03.2017 16:25
Čtvrterční večer byl v naší knihovně věnován minulosti naší obce a to velmi významné – vápenictví. Archeolog Mgr. Petr Kos provedl zájemce (a míst na sezení už nezbylo) tímto zajímavým odvětvím lidské činnosti od jeho základů až po dnešní dobu. Speciální část byla věnována naší oblasti, která je...