Automatizace knihovny

04.08.2014 17:12

Od středy 6. srpna 2014 se naše knihovna vydá cestou plné digitalizace při správě a půjčování knih. Chtěla bych vám v krátkosti přiblížit, co nového vás v naší obecní knihovně čeká.

Naše knihovna je již nějakou dobu částečně automatizována. Na konci minulého roku jsme vypracovali projekt k dokončení automatizace a zažádali o dotaci. Dotace nám byla schválena a tak se konečně dočkáme plné automatizace.


Co to pro nás bude znamenat?

Momentální stav je - na stránkách knihovny je čtenářům přístupný on-line katalog, ve kterém je možno vyhledat všechny knihy a časopisy, které jsou v knihovně evidovány. U knih se zobrazuje mylná informace, že jsou stále všechny k dispozici. To je první věc, která se teď změní. U vyhledaného titulu bude teď skutečný stav, to znamená, zda je kniha k vypůjčení nebo půjčená, v tomto případě je možné si knihu rezervovat,jak v tomto případě postupovat se dozvíte následně. Bohužel bude teď ještě nějakou dobu přechodný stav, kdy dříve vypůjčené knihy se tímto způsobem nezobrazí.

Každý čtenář bude mít své číslo průkazu, to jsem pro lepší orientaci nechala stejné jako doposud, pouze je k němu přidáno předčíslí 
- průkaz č. 1     -  1240001
- průkaz č. 11   -  1240011
- průkaz č. 111 -  1240111

V knihovně se bude prokazovat jménem, popř. číslem průkazu. Kdo bude chtít, může si průkaz v papírové podobě ponechat, ale není to povinné. Stav čtenářského konta si každý čtenář může zkontrolovat doma ve svém počítači. Pro ty, kdo se s počítačem nekamarádí, bude dobrá varianta papírového průkazu, kam zapíši počet vypůjčených knih jako doposud. Každého čtenáře eviduji do počítače, je nutné uvést i datum narození, to bude další údaj, který je potřeba ke komunikaci s knihovnou na internetu. Forma, v jaké se budete do počítače uvádět je - datum narození 1.1. 2011- 010111.

Doposud vaše návštěva knihovny probíhala tak, že jsem kontrolovala vámi vracené knihy postupně, jak jste přicházeli a knihy mi odkládali na stůl a potom až jste si vybrali o, co jste měli zájem, odebrala jsem z knížek výpůjční lístky a zapsala počet vypůjčených knih do průkazky. Nyní kvůli programu, který zpracovává statistiku výpůjček, bude postup následný - evidence knih vracených i nově půjčovaných musí probíhat souvisle - v evidenci vyhledám podle jména čtenáře a čtečkou kódu odepíši v počítači knihy vrácené a v zápětí načtu knihy půjčované.

Jak rezervovat titul, který je půjčený?
Titul vyhledám v on-line katalogu, označím „rezervuj“, potom vyplním číslo průkazky a datum narození např. 1240001, 010111.

Jak se dostanete do svého čtenářského konta?
V on-line katalogu pod údaji pro vyhledání knih je možnost.“Vaše čtenářské konto“. po označení vyplníte stejné údaje jako při rezervaci.

Pokusila jsem se stručně a snad i přehledně popsat co nás čeká. Pokud máte nějaký dotaz, můžete mi napsat na mail  knihovny, co vím, to vám odpovím, popř. se optám u chytřejších. Vzhledem k tomu, že i pro mne je vše nové, prosím o vaši trpělivost s mými chybami.

 

Vaše knihovnice Damaris Pospíšilová