Blahopřání nejlepším čtenářům!

13.01.2016 16:07

Nejlepším a současně i nejstarším čtenářem Obecní knihovny v Březině za rok 2015 se bezkonkurenčně stává pan Petr Bílek (ročník 1925) s 365 výpůjčkami. Panu Bílkovi blahopřeji k jeho životnímu elánu a naší knihovně ke čtenáři, kterého nám mohou všechny knihovny závidět.

Na druhém a třetím místě jsou rodiny Trenknerova a Šmídova s počtem výpůjček 213 a 212 knih. V tomto případě si moc vážím čtenářského nadšení celých rodin, včetně dětí, ze kterých roste další generace milovníků knih.

Obecní knihovna Březina nabízí 128 evidovaným čtenářům 4060 knih, celkově bylo za tento rok uskutečněno 3385 výpůjček.

Na spolupráci s vámi v další roce se těší vaše knihovnice Damaris Pospíšilová