Knihovna 21. století: úspěch v grantovém řízení

10.03.2015 13:04

Knihovna Březina ve spolupráci s obcí uspěla v dotačním řízení programu "Knihovna 21. století" MK ČR a získala 10.000 Kč na svoji činnost. Cílem projektu je dát knihovně nový rozměr zahrnující širší okruh zájmů našich spoluobčanů, zaměřit se na kulturně vzdělávací činnost pro všechny věkové a zájmové kategorie, s úmyslem tyto skupiny neseparovat, ale naopak umožnit jejich prolínání a tím posílit pocit sounáležitosti. Touto činností nejen obohatit život v naší obci, ale i knihovnu zviditelnit širšímu okruhu lidí a tím navýšit počet čtenářů i výpůjček.

Více o projektu na stránkách knihovny v sekci Knihovna 21. století.