Půjčování časopisů

Od října 2014 si můžete v knihovně vypůjčit nově objednávané časopisy, které jste vybrali v anketním hlasování. Věříme, že se vám tato nová služba knihovny bude líbit! 


Nabídka časopisů

        
    
 
 
K dispozici je i mnoho jiných titulů věnovaných distribuční firmou a čtenáři.