Roznáška knih

Od 16.5.2013 spouští naše knihovna zkušebně novou službu - roznáška knih pro starší čtenáře nebo čtenáře se zdravotními problémy. Zájemci se mohou přihlásit v knihovně buď osobně, telefonicky na čísle +420 774 763 741 nebo prostřednictvím emailové pošty na adrese knihovna@obec-brezina.cz. Knihy si můžete vybrat z on- line katalogu na stránkách knihovny nebo nechat výběr  na knihovnici, ta donese knihy až do místa bydliště. Pokud by o tuto službu měli zájem občané, kteří zatím nejsou v knihovně registrováni, přihlášení vyřešíme osobně při předávce knih. Služba je bezplatná.