Projekt Knihovna 21. století - ročník 2015

Ministerstvo kultury vypisuje každý rok několik dotačních programů. V minulém roce se nám podařilo vypracovat projekt, díky kterému jsme dokončili automatizaci knihovny. Povzbuzeni úspěchem jsme na konci roku 2014 společně s místostarostkou M. Burjanovou vypracovaly dva nové projekty v dotačním programu "Knihovna 21. století". Dne 10. března 2015 pak na tento projekt byla Ministerstvem kultury ČR přiznána dotace 10.000 Kč. 
 

Leden

Přednáška cestovatele Davida Švejnohy o Etiopii

Kurz korálkování pro začátečníky s vyučující L. Kaštilovou

Únor

Přednáška "Chemické látky v životním prostředí a zdraví člověka", přednášející RNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D.

Březen

Motivační přednáška na téma Trénování paměti s pí. E. Kubínovou.

V březnu ještě navštíví knihovnu děti ze ZŠ  a proběhne Noc s Andersenem

Duben

Autorské čtení, autogramiáda, beseda K.Tučkové autorkou knih Žižkovské bohyně a Vyhnání Gerty Schnirch

Knižní představení studentek Výchovné dramatiky pro Neslyšící DIFA JAMU, s workshopem - určeno pro děti místní ZŠ a MŠ

Květen

Přednáška o genealogii, nabídne úvodní přednášku na téma rodokmeny a jak bádat v rodinné minulosti, přednášející Mgr. M. Habáň

Červen

Výstava k výročí  650 let založení obce. Výstava, která bude součástí oslav výročí, představí nejen staré pohlednice a fotky Březiny, ale také dokumenty o prvních zmínkách o obci, obecní kroniky a další památky včetně znovu nalezených obecních pečetí

Říjen   

Přednáška cestovatele Davida Švejnohy o Venezuele

Beseda L. Eckerové pro děti 1. stupně ZŠ „Kyberčně v hustým internetu“

Listopad

Přednáška Zdeňky Adlerové na téma Trenování paměti

Výtvarná dílna Emílie Štávové pro děti i dospělé na téma Drátování.

Prosinec

Cestopisná projekce Patrika Dekana na téma Island.

  

Přesná data akcí budou ještě upřesněna podle možností přednášejících. Naší snahou bude směřovat k pravidelnosti a to na druhý čtvrtek v měsíci. Záměrem je pokračovat i v dalších letech. Budoucí program se samozřejmě bude odvíjet od zájmu a účasti na jednotlivých akcích. Uvítáme i vaše připomínky, rady, nápady.


Za knihovnu se na vaši bohatou účast a zájem těší vaše knihovnice D. Pospíšilová