Zajímavé odkazy

 

Městská knihovna v Modřicích - středisková knihovna

www.modriceknihovna.webnode.cz

Městská knihovna Kuřim - regionální knihovna

www.mkkurim.cz

Knihovnice - pokladnice plná knih

www.knihovnice.cz

Vše o knihovnách a knihách

www.knihovny.cz

Celé Česko čte dětem

www.celeceskoctedetem.cz

Rádce čtenářů

www.ctesyrad.cz

Dětský internet pro děti do 12 let

www.alik.cz

Evropská informační síť pro mládež

www.eurodesk.cz

Zajímavosti pro seniory

www.seniortip.cz

Obec Březina

www.obec-brezina.cz

Noc s Andersenem

www.nocsandersenem.cz