Projekt Knihovna 21. století - ročník 2017

V uplynulých dvou letech byla naše obecní knihovna úspěšným žadatelem o dotace v rámci projektu "Knihovna 21. století". I pro rok 2017 jsme tedy podali žádost o dotační titul Knihovna 21. stolení a budeme pokračovat v započaté práci pro občany naší i sousední obcí. Přesná data akcí budou ještě upřesněna podle možností přednášejících. Naší snahou bude směřovat k pravidelnosti a to většinou na pátek.

 

Leden

Zajímavosti o rodu Lichtenštejnů (Martin Habáň, 20. leden)

Únor

Cestovatelský večer - Tajemná B arma (David Švejnoha, 10. únor)

Březen

Návštěva dětí základní školy v knihovně (9. březen)

  Historie vápenictví v Březině (Petr Kos, 9. březen)
  Noc s Andersenem - Dobrodružná hra se Čtyřlístkem (31. březen)

Duben

Kameny Moravského krasu dětem ZŠ (Jiří Šafařík)

  Hmyzí kuchyně (David Švejnoha)

Květen 

Sousedské ochutnávání

Červen

Cestou necestou s Pohádkovým lesem

  rénování paměti (Eva Kubínová)
  Pasování prvňáčků na čtenáře

Září

Kameny v Březině (Jiří Šafařík)

Říjen   

Povídání o bylinkách (Adolf Pleskač)

Listopad

Výtvarná dílna - pedig

Prosinec