Projekt Knihovna 21. století - ročník 2016

V roce 2015 byla naše obecní knihovna úspěšným žadatelem o dotace v rámci projektu "Knihovna 21. století" a během roku 2015 proběhly přednášky, workshopy a další zajímavé akce. Povzbuzeni tímto úspěchem jsme i pro rok 2016 vypracovali dotační žádost pro projekt "Knihovna 21. století", která uspěla v grantovém řízení, a budeme pokračovat v započaté práci pro občany naší i sousední obcí.

 

Leden

Povídání s ČRo Brno o pořadu Toulky českou minulostí 

Turistický pochod Je Moravský kras krásný?

Filmový klub Březina - Občan Kane

Únor

Kurz první pomoci dětem - úrazy u dětí (Český červený kříž Brno)

Filmový klub Březina - Snídaně u Tiffanyho

Březen

Hrátky s pamětí (Helena Orálková)

Návštěva dětí ZŠ v knihovně

Filmový klub Březina

Duben

Noc s Andersenem

Cestovatelská přednáška Jihovýchodní Asie

Po zajímavostech obce

Filmový klub Březina

Květen 

Přednáška o kamenech (Jiří Šafařík - 17.5.2015)

Sousedské ochutnávání  (21.5.2016)

Instalace knihobudky v obci

Filmový klub Březina

Červen

Pasování prvňáčků na čtenáře

Cestou necestou s Karlem IV. (26.6.2016)

Filmový klub Březina

Září

 

Filmový klub Březina

Šnek Krasík a kamarádi (program pro 1. a 2. třídu - 29.9.2016)

Říjen   

Autorské čtení s Ivanou Peroutkovou (11.10.2016)

Filmový klub Březina

Listopad

Výtvarná dílna

Přednáška na téma grafologie (Mgr. Věra Škultétyová - 10.11.2016)

Filmový klub Březina

Prosinec

Výtvarná dílna - Kurz pletení (8. 12. 2016)

Filmový klub Březina

  

Přesná data akcí budou ještě upřesněna podle možností přednášejících. Naší snahou bude směřovat k pravidelnosti a to na druhý čtvrtek v měsíci.