Pasování žáků na čtenáře

Interiér knihovny

Exkurze žáků základní školy Březiny