Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje

Island s Patrikem Dekanem

Kurz Drátování

Trénování paměti

Přednáška o Venezuele

Putování za předky

Noc s Andersenem

Autorské čtení Kateřiny Tučkové

Vystoupení studentek DIFA JAMU

Motivační přednáška na téma Trénování paměti

Návštěva dětí MŠ/ZŠ Březina v knihovně

Chemické látky v prostředí a zdraví člověka

Kurz korálkování pro začátečníky

Cestopisná přednáška Etiopie pravěké Omo